Management în Sănătate

Număr curent

Volum 27 Nr. 1 (2023)
Publicat December 21, 2023
Management în sănătate

“Nu-i de ajuns să ştii unde vrei să ajungi, trebuie să ştii şi cum.”
(de pe frontispiciul revistei)

Şcola Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar editează propria revistă de specialitate intitulată "Management în sănătate", aceasta având caracter ştiinţific.

Scopul acestei reviste trimestriale este furnizarea de informaţii în probleme de management general şi management aplicat în domeniul sănătăţii. În acest mod dorim să acoperim, cât ne va sta în putinţă, problematica unui domeniu foarte puţin abordat până acum, în periodicele ştiinţifice româneşti.

"Management în sănătate" se adresează tuturor celor interesaţi de îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi de managementul serviciilor de sănătate, în condiţiile reformei sistemului sanitar românesc: medici, manageri de instituţii sanitare, parlamentari, membri ai Guvernului, economişti, studenţi în medicină etc.

Colectivul de redacţie s-a constituit în toamna anului 1997, primul număr al revistei apărând în luna septembrie a aceluiasi an. Începutul a fost timid, dar de la un număr la altul, atât conţinutul, cât şi calitatea grafică a revistei s-au îmbunătăţit.

Paginile publicaţiei noastre sunt deschise atât salariaţilor SNSPMS, cât şi colaboratorilor externi, dornici de a publica într-o revistă ştiinţifică rezultate ale cercetărilor lor.

Cu siguranţă, medicii vor fi interesaţi să afle că revista “Management în sănătate” este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 5 puncte.

Articles

Dr. Vlad DIMA (Autor)
3
Interviu - "Nou-născuții sunt viitorul – este esențial ca toată lumea să înțeleagă nevoia susținerii financiare a neonatologiei în România"
[EN] Interview - "Newborns are the future - it is essential that everyone understands the need for financial support of neonatology in Romania" (Engleză) [RO] Interviu - "Nou-născuții sunt viitorul – este esențial ca toată lumea să înțeleagă nevoia susținerii financiare a neonatologiei în România"
Dr. Mariana POSTOLACHE (Autor)
5
Forța de muncă în sănătate – prioritate OMS/de sănătate publică
[EN] Workforce in the health – a priority of the public health (Engleză) [RO] Forța de muncă în sănătate – prioritate OMS/de sănătate publică
Drd. Ana Maria MARCU, Drd. Ana Maria BICĂ, Asist. Univ. Dr. Cristina JERCAN, Drd. Andra Daniela MARCU, Șef Lucrări Dr. Letiția Elena RADU, Șef Lucrări Dr. Andreea ȘERBĂNICĂ, Drd. Vlad ȘERBĂNICĂ, Asist. Med. Georgiana GHEORGHE, Dr. Valentina USCĂTESCU, Prof. Dr. Constantin ARION, Prof. Dr. Anca COLIȚĂ (Autor)
5
Managementul pacienților diagnosticați cu trombofilie după un episod trombotic acut
[EN] Managing Patients Diagnosed with Thrombophilia Following an Acute Thrombotic Episode (Engleză) [RO] Managementul pacienților diagnosticați cu trombofilie după un episod trombotic acut
Letiția RADU, Andreea Nicoleta ȘERBĂNICĂ, Anca COLIȚĂ, Andrei COLIȚĂ, Constantin ARION, Cristina Negulescu, Otilia Niculiță, Delia Codruța Popa, Ana Maria Marcu, Ionuț Vlad ȘERBĂNICĂ1, Petruța LAZĂR2, Ana BICĂ1,2, Cristina JERCAN1,2, Elisa BUȘESCU2, AndraMARCU1,2, Ramona IOAN2, Matei COLIȚĂ1 (Autor)
9
Managementul portajelor bacteriene identificate la pacienții pediatrici cu afecțiuni onco-hematologice ce au efectuat transplant de celule stem hematopoietice
[EN] Management of Bacterial Colonisations Identified in Paediatric Patients with Onco-Haematologic Disorders who Underwent Hematopoietic Stem Cell Transplantation (Engleză) [RO] Managementul portajelor bacteriene identificate la pacienții pediatrici cu afecțiuni onco-hematologice ce au efectuat transplant de celule stem hematopoietice
Raluca Oana TIPA, Motoi MARIUS, Luciana Angela IGNAT (Autor)
7
Analizarea schimbărilor în procesul de dezinstituționalizare. O revizuire sistematică a tendințelor globale a numărului de paturi psihiatrice
[EN] Analyzing the Changes in the Deinstitutionalization Process. A Systematic Review of Global Psychiatric Bed Trends (Engleză) [RO] Analizarea schimbărilor în procesul de dezinstituționalizare. O revizuire sistematică a tendințelor globale a numărului de paturi psihiatrice
Vezi toate numerele

Revista "Management în sănătate," editată de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, se concentrează pe furnizarea de informații științifice în domeniul managementului în sănătate, acoperind o arie tematică puțin explorată în publicațiile științifice românești. Adresându-se unui public divers, inclusiv medici, manageri de instituții sanitare, parlamentari, membri ai Guvernului și economiști, revista se distinge prin conținutul său îmbunătățit de la înființare în 1997 și calitatea grafică în continuă evoluție. Acreditată de Colegiul Medicilor din România și inclusă în categoria B+ a revistelor recunoscute de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, aceasta reprezintă o sursă valoroasă de informații pentru cei interesați de managementul în sănătate și starea de sănătate a populației.

Revista "Management în sănătate" este deschisă colaboratorilor externi și salariaților instituției, oferind o platformă pentru publicarea rezultatelor cercetărilor științifice, și beneficiază de o recunoaștere oficială prin indexarea în baze de date internaționale, consolidându-și prestigiul în comunitatea științifică și medicală.