Management în Sănătate

Număr curent

Volum 27 Nr. 2 (2023)
Publicat May 30, 2024
Management in sanatate

“Nu-i de ajuns să ştii unde vrei să ajungi, trebuie să ştii şi cum.”
(de pe frontispiciul revistei)

Institutul Național de Management al Serviciilor de Sanatate editează propria revistă de specialitate intitulată "Management în sănătate", aceasta având caracter ştiinţific.

Scopul acestei reviste trimestriale este furnizarea de informaţii în probleme de management general şi management aplicat în domeniul sănătăţii. În acest mod dorim să acoperim, cât ne va sta în putinţă, problematica unui domeniu foarte puţin abordat până acum, în periodicele ştiinţifice româneşti.

"Management în sănătate" se adresează tuturor celor interesaţi de îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi de managementul serviciilor de sănătate, în condiţiile reformei sistemului sanitar românesc: medici, manageri de instituţii sanitare, parlamentari, membri ai Guvernului, economişti, studenţi în medicină etc.

Colectivul de redacţie s-a constituit în toamna anului 1997, primul număr al revistei apărând în luna septembrie a aceluiasi an. Începutul a fost timid, dar de la un număr la altul, atât conţinutul, cât şi calitatea grafică a revistei s-au îmbunătăţit.

Paginile publicaţiei noastre sunt deschise atât salariaţilor INMSS, cât şi colaboratorilor externi, dornici de a publica într-o revistă ştiinţifică rezultate ale cercetărilor lor.

Cu siguranţă, medicii vor fi interesaţi să afle că revista “Management în sănătate” este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 5 puncte.

Vezi toate numerele

Revista "Management în sănătate," editată de Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, se concentrează pe furnizarea de informații științifice în domeniul managementului în sănătate, acoperind o arie tematică puțin explorată în publicațiile științifice românești. Adresându-se unui public divers, inclusiv medici, manageri de instituții sanitare, parlamentari, membri ai Guvernului și economiști, revista se distinge prin conținutul său îmbunătățit de la înființare în 1997 și calitatea grafică în continuă evoluție. Acreditată de Colegiul Medicilor din România și inclusă în categoria B+ a revistelor recunoscute de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior, aceasta reprezintă o sursă valoroasă de informații pentru cei interesați de managementul în sănătate și starea de sănătate a populației.

Revista "Management în sănătate" este deschisă colaboratorilor externi și salariaților instituției, oferind o platformă pentru publicarea rezultatelor cercetărilor științifice, și beneficiază de o recunoaștere oficială prin indexarea în baze de date internaționale, consolidându-și prestigiul în comunitatea științifică și medicală.