Înregistrare manuscrise
Autentificare sau Înregistrare pentru a depune un manuscris.

Ghid pentru autori

##default.contextSettings.authorGuidelines##

Lista de verificare a pregătirii depunerii manuscrisului

Ca parte a procesului de trimitere, autorilor li se cere să verifice dacă trimiterea lor
respectă toate următoarele elemente, iar trimiterile pot fi returnate autorilor care nu
respectă aceste reguli:
1. Trimiterea nu a fost publicată anterior și nici înaintată unei alte reviste pentru a fi
luată în considerare (sau a fost oferită o explicație în Comentarii adresate editorului);
2. Fișierul de trimitere este în format de fișier de document Microsoft Word, RTF sau
WordPerfect.
3. Acolo unde sunt disponibile, au fost furnizate adrese URLs pentru referințe.
4. Textul respectă cerințele stilistice și bibliografice prezentate în secțiunea Manuscrise.
5. Dacă trimiteți pentru evaluare la o secțiune a revistei ce e revizuită, sunt urmate
instrucțiunile din Asigurarea revizie peer-reviewed.

Articles

Section default policy

Declarație de confidențialitate

Numele și adresa de e-mail introduse pe acest site vor fi utilizate exclusiv în scopurile declarate ale acestui jurnal și nu vor fi puse la dispoziție pentru niciun alt scop unei alte părți.