Colectiv editorial

ECHIPA EDITORIALĂ:
REDACTOR ŞEF: Prof. univ. dr. Cristian VLĂDESCU, Institutul Național de Management al Serviciilor de
Sănătate
REDACTOR EXECUTIV: Dr. Marius CIUTAN, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
 
SECRETARI DE REDACŢIE:
Dr. Anca HALDAN, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate;
Liliana CARJA, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate,
Denisa DOBRIN, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate,
Geoegeta MARIN, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
 
REDACTORI:
Dr. Gabriela Silvia Scîntee, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
Dr. Mona MOLDOVAN, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
Dr. Georgeta POPOVICI, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
Dr. Cristina JITARIU, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
D. Alina BREAZU, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
Dr. Raluca SFETCU, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
Dr. Simona MUȘAT, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
Dr. Carmen SASU, Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate
Ec. Cipriana MIHĂESCU-PINŢIA, Institutul Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate
 
COLECTIV EDITORIAL
Prof. univ. dr. Martin MCKEE, MD, PhD -London School of Hygiene and Tropical Medicine and Research,
director -European Observatory on Health Systems and Policies, director Prof. univ. dr. Victor RODWIN,
MD, PhD - Universitatea din New York
Prof. univ. dr. Gilles DUSSAULT, MD, PhD - Specialist senior în sănătate (Politică), Institutul Băncii
Mondiale, Washington DC - Universitatea din Montreal, fost director al Departamentului de
Administrare a Sănătății - New University of Lisbon, profesor
Prof. conf. Dan CULICĂ, MD, PhD - asociat senior de cercetare, Asociația Spitalelor Americane, fost
profesor asistent, Universitatea din Texas, Centrul de Științe ale Sănătății Houston, Școala de Sănătate
Publică; profesor invitat Universitatea din Manchester, Facultatea de Medicină, Stomatologie și Nursing,
Unitatea de Management al Serviciilor de Sănătate
Prof. univ. dr. Oleg LOZAN, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”,
Republica Moldova
Prof. univ. dr. Stefan DRĂGULESCU, MD, PhD -membru al Academiei de Stiinte Medicale -membru al
Academiei de Știinte Medicale
Prof. univ. dr. Irinel POPESCU, MD, PhD -membru al Academiei de Științe Medicale
Prof. univ. dr. Virgil PĂUNESCU, MD, PhD -membru al Academiei de Stiințe Medicale
Prof. univ. dr. Mircea CINTEZĂ, MD, PhD -UMF Carol Davila București, Catedra Medicina Internă și
Cardiologie, SUUB
Prof. univ. dr. Alexandru Bogdan MIRON, MD, PhD -UMF Carol Davila Bucuresti, Catedra
Pneumoftiziologie, Institutul Marius Nasta
Prof. univ. dr. Ion VERBONCU, PhD -ASE Bucuresti, Facultatea de Management, Catedra de
Management
Prof. univ. dr. Marian PREDA, MD, PhD -Universitatea Bucuresti, Facultatea de Sociologie și Asistență
Socială, catedra de Asistență Socială
Conf. univ. dr. Geza MOLNAR, MD, PhD - Ministerul Sănătăţii din România, consilier ministru
 

SUPORT TEHNIC:
Tehnoredactare: Liliana CÂRJĂ