Analizarea schimbărilor în procesul de dezinstituționalizare. O revizuire sistematică a tendințelor globale a numărului de paturi psihiatrice

Rezumat

INTRODUCERE: Tranziția către dezinstituționalizare în domeniul sănătății mintale reprezintă un pas esențial în modul în care societățile abordează starea de bine a persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală. Aceasta semnalează o schimbare importantă față de practica tradițională a internărilor prelungite în instituțiile psihiatrice, pledând pentru un model bazat pe îngrijirea comunitară și rețelele de suport. Această schimbare semnificativă a fost determinată de o combinație de factori ce includ dezvoltarea perspectivei publice, progresul în metodele de tratament și o mai mare concentrare asupra drepturilor omului și autonomiei individuale.

SCOP: Acest articol își propune să analizeze literatura de specialitate existentă cu privire la modelul de evoluție a numărului de paturi psihiatrice și de psihiatrie forensică în diferite regiuni, culturi și sisteme politice.

METODOLOGIE: A fost efectuată o căutare în baza de date PubMed folosind cuvintele cheie "paturi psihiatrice". Din cele 1482 de rezultate inițiale, 105 articole au fost analizate după titlu și rezumat. Douăzeci de articole au fost evaluate pentru eligibilitate și șase au fost incluse în studiu.

REZULTATE: S-a observat o scădere a numărului de paturi psihiatrice în țările post-comuniste, țările din Europa de Vest, Africa Sub-Sahariană, țările din Europa Centrală și de Est și țările din Asia Centrală. Corelațiile între numărul de paturi psihiatrice și numărul persoanelor din închisori au fost influențate de schimbările politice și sociale, așa cum este indicat de relația lor cu produsul intern brut.

CONCLUZII: Țările cu un nivel economic ridicat au adesea o capacitate mai crescută de a investi în infrastructura sănătății mintale, în timp ce zonele cu venituri mici se confruntă cu dificultăți în accesarea serviciilor. Reducerea acestei discrepanțe necesită cooperare globală, ajustări ale politicilor și un angajament financiar mai mare în serviciile de sănătate mintală la nivel global. Acest articol explorează conexiunea complexă dintre dezinstituționalizare și numărul global de paturi psihiatrice.

[EN] Analyzing the Changes in the Deinstitutionalization Process. A Systematic Review of Global Psychiatric Bed Trends (Engleză)
[RO] Analizarea schimbărilor în procesul de dezinstituționalizare. O revizuire sistematică a tendințelor globale a numărului de paturi psihiatrice